deutsche Sprachansicht English language view Vue francophone Visualizzazione in lingua italiana Vista en español

Bedieningshandleiding Nederlands Yamaha Expansion Manager (YEM)
voor CMS-Sounddesign-Producten installeren

Beste klant,

hieronder begeleiden we u door het installatieproces van onze softwareproducten.

Als u nog meer technische vragen heeft, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen via e-mail op:

info@cms-sounddesign.de

We wensen je veel plezier met je nieuwe producten.

Met de beste muzikale groeten

Uw CMS-Sounddesign Team

I. Belangrijke Informatie

Deze montagehandleiding dient in de eerste plaats als montagehulp voor onze klanten om onze producten op hun toetsenbord over te brengen. Het weerspiegelt niet de volledige reikwijdte van de YEM en beweert niet volledig of correct te zijn.

CMS-Sounddesign aanvaardt geen aansprakelijkheid of garantie voor de gevolgen van het gebruik van deze handleiding of de YEM-software.

Dit document is geen handleiding voor de software "Yamaha Expansion Manager" die gratis door Yamaha wordt verstrekt en waarmee pakketten van derden in het flashgeheugen van Yamaha-toetsenborden kunnen worden geïnstalleerd.

In dit verband verwijzen we naar de originele bedieningsinstructies van Yamaha voor de YEM, die hieronder zijn gelinkt:


Originele Bedieningsinstructies van Yamaha Expansion Manager van Yamaha


Door op de bovenstaande link te klikken verlaat u onze homepage.Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en weergave van de gelinkte pagina's.

II. Installatie van Uitbreidingspakketten met Behulp van de Yamaha Expansion Managers (YEM)

De Yamaha Expansion Manager (YEM) is vereist om de nieuwe geluiden te gebruiken. Deze gratis tool is essentieel voor het beheren en importeren van nieuwe geluiden op uw toetsenbord. Met de YEM kunt u de inhoud van een uitbreiding overbrengen naar het flashgeheugen van uw toetsenbord.

A. Installatievereisten

1. De nieuwste YEM moet op de PC / Mac zijn geïnstalleerd.
2. De besturingssoftware van het toetsenbord moet worden bijgewerkt naar de laatste versie. Alleen de meest recente versies garanderen volledige technische functionaliteit.
3. Op de Tyros 5 moet flash-geheugen in het toetsenbord zijn geïnstalleerd. Alle andere YEM-compatibele toetsenbordmodellen hebben standaard een ingebouwd geheugen.

U vindt de besturingssoftware en de YEM op de Yamaha-website (Door op de volgende links te klikken verlaat u onze homepage. Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voor de inhoud en presentatie van de gelinkte pagina's.):

B. Instrumentinformatiebestand

Allereerst moet het instrumentinfo-bestand naar een USB-stick worden geëxporteerd.

Dit gebeurt op verschillende manieren met de verschillende toetsenbordmodellen en is te vinden in de respectievelijke handleiding. Hieronder geven we ook informatie over verschillende toetsenbordmodellen:

Yamaha Genos

Yamaha PSR-SX900

Yamaha PSR-SX700

Yamaha PSR-SX600

Yamaha Tyros 5

Yamaha PSR-S975

Yamaha PSR-S970

Yamaha PSR-S775

Yamaha PSR-S770

Yamaha PSR-S670

Yamaha PSR-A5000

Yamaha PSR-A3000

Het instrumentinformatiebestand is het processornummer van uw toetsenbord. Enerzijds is het vereist om het toetsenbord in de YEM te registreren. Dit verzendt de grootte van het flash-geheugen naar de YEM.

Aan de andere kant is het vereist om tegen kopieren beveiligde software in .CPF-indeling te produceren en deze te activeren voor gebruik in YEM.

Communicatie tussen YEM en toetsenbord wordt mogelijk gemaakt op basis van het instrumentinformatiebestand.

Het is raadzaam om het instrumentinformatiebestand na elke update van de toetsenbordfirmware opnieuw te exporteren, omdat dit kan leiden tot wijzigingen in de gegevens in het instrumentinformatiebestand.

Exporteer het bestand opnieuw wanneer er kopieerbeveiligde software wordt aangeschaft. Dit zorgt ervoor dat de uitbreidingen vanuit de YEM kunnen worden ingelezen en vervolgens in het toetsenbord kunnen worden geïnstalleerd.

C. YEM-Gebruikersinterface

De YEM is onderverdeeld in de gebieden "My Packs" (alle geluidsextensies in de YEM / in het rechter bovenvenster), de inhoudslijst van de packs (rechtsonder) en het grijs gearceerde linker gebied "Install Target" (doelapparaat voor gegevensoverdracht).

D. Informatie over de geïnstalleerde YEM-Versie

Rechtsboven staan drie pictogrammen:

yem-03-version.png

Wanneer u op het rechter info-icoon klikt, wordt een venster geopend met de momenteel geïnstalleerde versie van de YEM.

U moet altijd werken met de nieuwste versie van de YEM. Let in afwijking hiervan op de gegevens op het gekochte product.

E. Het Toetsenbord registreren in YEM

Vóór de eerste overdracht van de gegevens heeft de YEM het "Instrument Info File" nodig, zodat de configuratie van het toetsenbord en de grootte van het flashgeheugen kunnen worden gelezen. Dit is de enige manier om het toetsenbord van gegevens te voorzien.

Start de YEM en importeer het instrumentinfo-bestand onder het menu "Install Target" door op het plusteken te klikken.

Selecteer "Import Instrument Info" en selecteer vervolgens het instrumentinformatiebestand voor uw toetsenbord dat u wilt importeren.

Uw toetsenbord wordt dan in de linker kolom vermeld als een mogelijke bestemming voor gegevensoverdracht.

F. Importeer het .CPF-Bestand in de YEM

U kunt uw uitbreiding importeren en beheren onder het kopje "My Packs".

Pak de ZIP-map die je hebt ontvangen uit en sleep het .CPF-bestand naar het bovenste gedeelte van de YEM (My Packs).

G. Het Doeltoetsenbord selecteren

Om uitbreidingen en / of inhoud naar uw keyboard over te brengen, moet u uw instrument selecteren onder de kop "Install Target" (in dit voorbeeld is de Genos geselecteerd en paars gemarkeerd). Het moet hetzelfde toetsenbord zijn waarvoor het .CPF-bestand is gemaakt.

yem-05-auswahl-des-ziel-keyboards.png

Wanneer u het toetsenbord selecteert, verschijnt er een groene voortgangsbalk in het gebied "My Pack". Deze balk toont de totale opslagcapaciteit van het geselecteerde toetsenbord (3072 MB in het voorbeeld). Een deel van de totale opslagcapaciteit is nodig om de gegevenstoegang te optimaliseren.

Het laat ook zien of de pakketten die voor installatie zijn geselecteerd, in het flashgeheugen van het toetsenbord kunnen worden geladen. Wanneer de geheugengrootte wordt overschreden, wordt de voortgangsbalk rood.

Als er al gegevens in het flash-geheugen van het toetsenbord staan, wordt daar geen rekening mee gehouden.

Het is raadzaam om alle gewenste pakketten te selecteren voor elke wijziging aan het flash-geheugen (inclusief degene die al op het toetsenbord zijn geïnstalleerd). Dit zorgt ervoor dat alle vereiste pakketten beschikbaar zijn op het toetsenbord en dat het installatiebestand de geheugengrootte van het apparaat niet overschrijdt.

H. Selectie van de Uitbreiding of Delen ervan voor Verzending naar het Toetsenbord

In het bovenste deel van het scherm ziet u de uitbreidingen die in de YEM zijn geïmporteerd, in het onderste gebied (inhoudsgebied) de inhoud van de respectieve uitbreiding.

Selecteer in het bovenste gedeelte van de YEM de uitbreiding die u wilt installeren (selectie). In het voorbeeld is de uitbreiding "CMS Mantovani Strings" geselecteerd voor verzending naar het toetsenbord (zichtbaar door het "groene vinkje").

De status van de pakketselectie wordt als volgt aangegeven:

1. De status van de pakketselectie wordt als volgt aangegeven:

Het pakket wordt niet geïnstalleerd.

2. Als het pakket met de volledige inhoud is geselecteerd, is het vinkje lichtgroen:

Het hele pakket wordt geïnstalleerd.

3. Als individuele geluiden worden gedeselecteerd in het inhoudsgebied (onderste weergavegebied) door te klikken, verandert de kleur van het vinkje in donkergroen:

De geselecteerde delen van het pakket gemarkeerd met groene vinkjes worden geïnstalleerd.

In het inhoudsgedeelte kunt u ook afzonderlijke delen van een uitbreiding activeren of deactiveren en zo in detail bepalen wat er naar het geheugen van uw toetsenbord moet worden overgedragen. U kunt zien of afzonderlijke onderdelen van het pakket zijn geselecteerd door het groene vinkje voor de pakketonderdelen.

Uitgeschakeld uitzicht:

YEM Deaktivierte Auswahl Pack Content

Geactiveerde weergave:

YEM Aktivierte Auswahl Pack Content

Voor .CPF-bestanden worden inhoudsitems grijs weergegeven als het pakket niet voor het geselecteerde instrument is gemaakt.

Maak een selectie van de pakketten en / of pakketinhoud die verzonden moeten worden.

I. Gegevensformaten van het Pakketinstallatiebestand

Sinds versie YEM 2.7 is het .pqi-formaat het standaard opslagformaat. Deze indeling kan echter alleen worden gebruikt als uw toetsenbord al voor het eerst is geïnstalleerd met de .ppi- of .cpi-gegevensindelingen in het flashgeheugen. Als dit niet het geval is, worden het .pqi-bestand en het .cpi-bestand niet herkend. Een .ppi-bestand of een .cpi-bestand moet altijd eerst worden geïnstalleerd.

Voordat u de functie "Save as Pack Install File" uitvoert, moet u een bestandsnaam toewijzen, de opslaglocatie definiëren en het bestandsformaat specificeren onder in het venster als volgt:

- als u .ppf-bestanden naar het toetsenbord wilt overbrengen, is dit het .ppi-formaat;
- als u .cpf-bestanden naar het toetsenbord wilt overbrengen, is dit het .cpi-formaat.

Bevestig vervolgens het opslaan met "OK".

J. Overbrengen van de Gegevens naar het Toetsenbord

Er zijn twee verschillende opties beschikbaar in de YEM voor het overbrengen van de gegevens naar het toetsenbord:

1. Gegevensoverdracht via USB-stick (Save as Pack Install File)
2. Gegevensoverdracht via WLAN (Send to Instrument)

1. Gegevensoverdracht via USB Stick

Met de functie "Save as Pack Install File" kunt u een installatiebestand genereren waarmee u de geselecteerde gegevens rechtstreeks via een USB-stick op uw toetsenbord kunt laden.

Sluit een lege USB-stick aan op uw PC / Mac. Druk op de knop "Save as Pack Install File" in de rechterbovenhoek van de YEM. Er gaat een raam open. Daar kunt u het installatiebestand een naam geven. Selecteer "USB Stick" als het opslagdoel. Bevestig uw invoer met de knop "OK". De gegevens worden vervolgens op de USB-stick opgeslagen.

Nadat de gegevens met succes zijn overgedragen naar de USB-stick, toont de YEM de volgende tekst in een pop-upvenster::

"The Pack Install File has been created. Formatting upon the installation of pack data on an instrument can take about 20 minutes. Please wait until formatting has finished, before turning of the instrument."

Deze melding wordt bevestigd met "OK".

Sluit nu de USB-stick waarop het pakketinstallatiebestand dat u zojuist hebt gemaakt, aan op de "USB-to-Device"-poort op uw toetsenbord.

Raadpleeg de handleiding van uw toetsenbordmodel voor het oplaadproces op het betreffende doelapparaat.

Handleidingen zijn te vinden op de pagina's van Yamaha (Door op de volgende link te klikken verlaat u onze homepage. Wij aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor de inhoud en voorstellingen van de gelinkte pagina's.):


Link naar de handleidingen van Yamaha Keyboards

Belangrijke notitie!

Met het directe laadproces via USB-stick met de bestandsformaten .ppi en .cpi, kunt u de inhoud niet variëren of individuele gegevens verwijderen of toevoegen, aangezien het geheugen altijd opnieuw wordt geformatteerd voor elk laadproces. Alle gegevens die tot dan toe in het flash-geheugen zijn geladen, worden verwijderd. We raden u daarom aan om altijd alle gewenste inhoud op het toetsenbord te selecteren voor het maken van het installatiebestand van het pakket.

2. Gegevensoverdracht via WLAN

Breng een WLAN-verbinding tot stand tussen PC / Mac en toetsenbord (routerverbinding of toegangspuntverbinding). Indien technisch mogelijk, raden we de access point-verbinding aan, omdat deze de hoogste transmissiestabiliteit heeft. Sommige keyboardmodellen vereisen de Yamaha WLAN-stick (Yamaha UD-WL01 draadloze LAN-adapter). Zowel de computer (PC / MAC) als het toetsenbord moeten in hetzelfde WLAN- netwerk (router) zijn geregistreerd. Raadpleeg de instructies in de gebruiksaanwijzing voor uw toetsenbordmodel.

Pas als de WLAN-verbinding tot stand is gebracht, opent u de YEM voor gegevensoverdracht. De YEM kan de WLAN-verbinding pas herkennen als het programma start. Als de knop "Send to Instrument" grijs is, moet de WLAN-verbinding worden gecontroleerd en moet de YEM opnieuw worden opgestart.

De YEM heeft de WLAN-verbinding herkend wanneer het verzendsymbool op de knop in het zwart wordt weergegeven. Als er geen verbinding is, is het verzendsymbool grijs (zoals in de afbeelding hierboven).

Gebruik de knop "Send to Instrument" om de gegevens over te dragen. Het volgende bericht verschijnt:

Bevestig dit met de "OK" knop.

Nadat de gegevens zijn overgedragen, verschijnt er een bericht in de display op het toetsenbord dat de installatie is voltooid.

Start het toetsenbord opnieuw op.


Belangrijke notitie!

Het toetsenbord mag tijdens de gegevensoverdracht niet worden uitgeschakeld, aangezien dit het flashgeheugen kan beschadigen.

Deze gegevensoverdrachtroute kan meestal worden gebruikt om gegevens aan het flashgeheugengeheugen toe te voegen zonder dat reeds bestaande gegevens worden verwijderd.

Een uitzondering op deze regel is als bijvoorbeeld 80% van de data oorspronkelijk in het flashgeheugen aanwezig was.

U verwijdert 20% daarvan. Vanwege de technische vereisten wordt deze verwijdering niet uitgevoerd in het flash-geheugen, aangezien het geheugengebied op deze manier niet kan worden vrijgegeven voor herschrijven. De gegevens zijn alleen verborgen, dus het geheugengebied van 20% is nog steeds bezet totdat het flash-geheugen weer volledig is geformatteerd.

Nu kon u ervan uitgaan dat u 40% gratis opslagruimte (die ook dienovereenkomstig in de YEM wordt weergegeven), maar in feite is het nog slechts 20%. Als u gegevens wilt toevoegen aan de zogenaamd resterende 40% van het geheugen, wordt het volledige flash-geheugen automatisch geformatteerd (zonder voorafgaande kennisgeving) en worden alleen de toe te voegen gegevens in het toetsenbord geïnstalleerd. Dit betekent dat ook alle bestaande installaties verloren gaan.

Om deze reden raden we u aan om altijd alle gewenste uitbreidingen op het toetsenbord te selecteren (inclusief degene die al zijn geïnstalleerd) en altijd installatiebestanden in .ppi- of .cpi- indeling te maken.

K. De Geluiden op het Toetsenbord selecteren

De geluiden zijn te vinden onder het kopje "Expansion/User".

Op de PSR-SX900, PSR-SX700, PSR-SX600, Tyros 5, PSR-S975, PSR-S970, PSR-A5000, PSR-A3000, PSR-S775, PSR-S770, PSR-S670 vallen de geluiden in de categorie 'Voice' onder het menupunt "Expansion/User".

Met de Genos heeft u toegang tot de geluiden via de rechterkant van het bedieningspaneel naast het datawiel via de gateway-knop "Voice" door het gedeelte "User" op het aanraakscherm te selecteren voor de stemkeuze en vervolgens de map "Expansion".

III. Combineren van verschillende .ppf bestanden

De YEM kan in totaal 128 geluidspakketten beheren. Om ruimte te besparen, is het mogelijk om verschillende .ppf pakketten samen te voegen tot één pakket.

Om dit te doen, klik op het plus-teken in het "My Packs" gebied en selecteer "Create Pack".

Er wordt een nieuw pakket gegenereerd.

Om het pack een nieuwe naam te geven, dubbelklikt u op het pack (in het voorbeeld: Pack 001). Er gaat een venster open. Daar kunt u de naam van het pack veranderen naast de naam "Pack Name".

Wijs een nieuwe naam toe (in het voorbeeld: "CMS PPF Zusammenfuehren").

Sleep vervolgens de individuele .ppf bestanden die moeten worden samengevoegd naar het onderste gedeelte van het pakket.

Om het nieuwe pack op te slaan, klik op de pijl naast "My Packs" en selecteer "Export Pack".

In het venster dat wordt geopend, selecteert u de opslaglocatie en kent u een bestandsnaam toe.

De invoer wordt vervolgens bevestigd met "OK".

Hiermee is het proces voltooid.

Wir verwenden Cookies um unsere Website zu optimieren und Ihnen das bestmögliche Online-Erlebnis zu bieten. Mit dem Klick auf "Alle erlauben" erklären Sie sich damit einverstanden. Weiterführende Informationen und die Möglichkeit, einzelne Cookies zuzulassen oder sie zu deaktivieren, erhalten Sie in unserer Datenschutzerklärung.

We use cookies to optimize our website and to offer you the best possible online experience. By clicking on "Allow all" you agree to this. You can find further information and the option of allowing or deactivating individual cookies in our data protection declaration.